Re-granting – experiences, lessons learned, perspectives and challenges

Preda plus through the project Active CSOs supported by the European Union is re-granting 20 Civil Sociaety Organizations from Macedonia.
45288590_920078771516012_318373508902027264_o

Our representative Aleksandra Srbinoska shared the experience of PREDA PLUS on the impact of re-granting of small Civil Sociaty Organizations at the debate: “Re-granting – experiences, lessons learned, perspectives and challenges”. Preda plus through the project Active CSOs supported by the European Union is re-granting 20 Civil Sociaety Organizations from Macedonia.

***

Нашата претставничка Александра Србиноска, на дебатата: „ Регрантирање– искуства, научени лекции, перспективи и предизвици“, го сподели искуството на PREDA Plus Foundation за влијанието на регрантирањето врз помалите граѓански организации. Преда плус преку проектот Активни граѓански организации поддржан од Европска Унија во моментот регрантира 20 граѓански организации од Македонија.