Networking meeting – Womenpreneurs Stories

Inspiring and motivating event to support women in business
62321804_648416692234931_2710163473748197376_n

Wednesday, 19th of June at 7 p.m at Porta Jazz PREDA Plus Foundation is organizing an event – Womenpreneurs Stories as part of Employouth EU-funded project through the Interreg Cross-Border Program for cooperation with Greece.

The event aims to inspire and motivate will inspire and motivate participants of the Employouth –accelerator program and citizens of Bitola to make their dreams came true through inspiring stories of successful entrepreneurial women. Great place for nice conversations and networking with inspirational and productive people. Relaxed atmosphere, inspiration and belief that we can do it from Bitola

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

PREDA Plus Foundation на 19 јуни во среда во 19 часот во Porta Jazz организира настан Womenpreneurs Stories во Битола како дел од Employouth- Универзитетска пилот програма за стартапи во пелагонискиот регион, проект финасиран од ЕУ преку Interreg програмата за прекугранична соработка со Грција.
Настанот има цел, преку инспиративни приказни на успешни жени претприемачки, да ги инспирира и мотивира учесниците во Employouth акцелераторската програма и сите присутни битолчани да ги остварат своите соништа. Одличнo место за убави муабети и вмрежување со инспиративни и продуктивни луѓе. Опуштена атмосфера,инспирација и верба дека и од Битола се може

 

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола