DEMO DAY- announcement

YOU CAN DO IT from BITOLA (И ОД БИТОЛА СЕ МОЖЕ)
56247904_1768461363254510_4579595607634608128_n

PREDA Plus invites you to DEMO DAY – the official closing event of the Employouth Acceleration program. During a series of 3-minute presentations, 24 new startup ideas will deliver their maximum to a critical audience of investors and executives.

The event is organized  under the motto YOU CAN DO IT from BITOLA (И ОД БИТОЛА СЕ МОЖЕ)

The event is organized as part of the Emloyouth project, an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

ПРЕДА плус ве поканува на ДЕМО ДЕН – официјалниот завршен настан на акцелераторската програма Employouth. Во серија од 3 – минутни презентации, 24 нови стартап идеи ќе го дададат својот максимум пред критична публика од инвеститори и извршни директори.

Настанот е организиран под мотото И ОД БИТОЛА СЕ МОЖЕ

Овој настан е организиран како дел од проектот Еmloyouth, финасиран од ЕУ преку Interreg програмата за прекугранична соработка со Грција. Проектот е имплеметиран од Фондација Преда плус  & Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола