Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

ПОВИК за апликации во акцелераторската програма на ПРЕДА плус

od bitolase moze - logo

Ако имате иновативна идеја или формиран стартап во почетна фаза може да аплицирате во акцелераторската програма на ПРЕДА плус #ИодБитолаСеМожи на следниот линк: https://iodbitolasemozi.typeform.com/to/F0Ey8Q
Програмата нуди поддршка на стртапи од Пелагонискиот регион преку менторски и тренинг услуги, можност за вмрежување и за презентација на бизнис идеите пред потенцијални инвеститори. Повикот е отворен до 30 септември 2019!

ШТО ПРЕТСТАВУВА ОВАА ПРОГРАМА?

Акцелераторската програма поддржува стартапи во рана фаза, со цел поттикне развој на иновативни идеи во повеќе области. Во период од 3 месеци програмата ќе обезбеди менторски и тренинг услуги, вмрежување и можност презентација на бизнис идеите пред инвеститори.

ПРЕТВОРЕТЕ ЈА ВАШАТА ИДЕЈА во БИЗИС!!!

Аплицицирајте со иновативна идеја од било која област, а ние ќе обезбедиме:

  • Поддршка за дефинирање на идејата во бизнис план
  • Поддршка и градење на вештини за водење на бизнис
  • Пристап до инвеститори
  • Вмержување

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?

Програмата е намената да поддржува тимови со иновативни идеи во развојна фаза. Сите заинтересирани тимови кои работат на развој на некаква идеја, апликација или решение за одреден проблем во било која област може да се пријават во програмата.

Програмата не поддржува идеи на индивидуалци. Идејата треба да биде преставена од тим најмалку од двајца членови.