Networking event-IDEA PIITCH

Inspiring and motivating atmosphere at the networking event for presentation of business ideas from the Employouth accelerator program for startups.
54525820_1751027181664595_9216235948692471808_o

Inspiring and motivating atmosphere at the networking event for presentation of business ideas from the Employouth accelerator program for startups on 20th of March 2019 in hotel Millenium in Bitola.

Participants of the Employouth accelerator program have opportunity to present their business ideas in front of special created Commission composed by relevant representatives of business sector, academia and media in order to enhance the presentation skills of presenting their business to investors and the public. The presentation will be a preparation for program participants for the upcoming Demo Day in April, when they will have the opportunity to present their business ideas to investors.

***

Инспиративна и мотивирачка атмосфера на настанот за вмрежување за презентација на бизнис идеи во склоп на акцелераторската програма за стартапи Employouth на 20-ти март 2019 во хотел Милениум во Битола.
Учесниците на Employouth  програмата имаа можност да ги претстават своите бизнис идеи пред специјално формираната Комисија составена од релевантни претставници на бизис секторот, академијата и медиумите со цел да ги подобрат презентационите вештини за презентирање на нивниот бизнис пред инвеститори и јавност.

Презентацијата беше подготовка за учесниците во програмата за претстојниот Демо ден во април, кога ќе имаат можност да ги претстават своите бизнис идеи пред инвеститори.