На 8 и 9 јуни 2015 година, во Скопје, се одржа работилницата „Мапирање на секторот креативните индустрии во Македонија“. Дводневната работилница беше дел од...

Претставници на ПРЕДА Плус фондација на 11 јуни 2015 година беа дел од регионалната консултативна средба за воспоставување на Национална Рурална Мрежа (НРМ)....

ПРЕДА Плус фондација на 22 мај 2015 година потпиша меморандум за соработка со Здружението на професионалци консултанти Подготвеност за Европа 2020...

Наслов Техничка асистенција на Qendra per Promovim Demokratizim dhe Integrime (QPDI), Косово Имплементатор ПРЕДА Плус Партнерска...

Наслов Техничка асистенција на RDA North во Косово Имплементатор ПРЕДА Плус Партнерска организација EURED Kosovo Локација Косово Датум 05/2012-10/2013 Краток...

Наслов Проект за експанзија на малите бизниси Имплементатор CARANA corp. Партнерска организација ПРЕДА Плус Локација Македонија Датум 06/2011 –...

Наслов Германско-македонска младинска размена Имплементатор TransNetwork e.V. Партнерска организација ПРЕДА...

Претставници на ПРЕДА Плус фондација учествуваа на регионалната конференција која од 28 до 30 април 2015 година се одржа во Белград, Србија. Темата на конференцијата...

Наслов Зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) Имплементатор Swisscontact Партнерска организација ПРЕДА...

Претставници на ПРЕДА Плус фондација на 16 април 2015 година беа присутни на состанок за почеток на проектот DECIDE (Decision Support System for Disaster Emergency Management), а кој се одржа во...