ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС за учество во проектот: Техничка поддршка на центрите за развој на планските региони – Развој на дело! Фондацијата за одржлив...

Во текот на првата недела на Јануари 2011, ПРЕДА Плус фондација потпиша договор со Швајцарската агенција за развој и соработка, претставувани од Швајцарската...

Почитувани партнери и пријатели,   Задоволство ни е да ве информираме дека Фондацијата за одржлив развој ПРЕДА Плус во насока со своите нови стратешки цели...