http://www.mia.com.mk/cgi-sys/suspendedpage.cgi?mId=6&vId=87683743&lId=1&title=%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%88%D0%90+-+%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%90+%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90#.Tp084nVS8c0.facebook

Раководството на Фондација за одржлив економски развој „Преда плус”, заедно со директорите од Центрите за развој на вардарскиот и полошкиот регион, Александар...

Во организација на Фондацијата за одржлив економски развој ПРЕДА ПЛУС, бизнисмени од регионов, од најразлични сектори,  во понеделник,  19-ти септември, имаа...

Фондацијата за одржлив економски развој ПРЕДА Плус на 25.08.2011 г. потпиша Меморандум за соработка со Центарот за развој на Вардарски плански...

ПРЕДА Плус во соработка со ФВ Економско правен консалтинг - Скопје организираше семинар за сметководители и финансиски менаџери за составување на годишна сметка...

На 08.07.2011 година, во Велес се одржа воведна сесија за запознавање со основите и барањата на стандардот за менаџмент со квалитет ISO 9001-2008 за Центарот за развој...

На 30.06.2011 година, во Тетово се одржа воведна сесија за запознавање со основите и барањата на стандардот за менаџмент со квалитет ISO 9001-2008 за Центарот за развој...

Врз основа на поднесените апликации за изразување на интерс за техничка поддршка на Центрите за развој на планските региони во РМ и извршената проценка на...

Во организација на Регионалната агенција на Југ Косово, Фондацијата за одржлив економски развој ПРЕДА Плус и Регионалната стопанска комора од Прилеп на 29.04.2011...

Фондацијата за одржлив економски развој ПРЕДА ПЛУС во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за рамномерен регионален развој на 07.04.2011...