Наслов Градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Република Македонија (Project Enable)   Водечка организација ПРЕДА...

Title Акција за бегалската криза на Балканот Lead Organization Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. Partner Organization ПРЕДА Плус фондација Location Македонија Date септември 2015 –...

Наслов Зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) Имплементатор Swisscontact Партнерска организација ПРЕДА...