На 3 мај 2016 година, директорот Борче Јанкулоски беше интервјуиран во врска со работата на ПРЕДА Плус и напорите на Фондацијата да го промовира зголемување на...

На 26 април 2016 година, ПРЕДА Плус Фондацијата и партнерската организација Здружението на студенти и младинци со хендикеп одржаа настан за промоција на нивниот...

ПРЕДА Плус потпиша договор за институционален грант за поддршка на годишната програма за 2013 година од програмата CIVICA Mobilitas. На свечениот настан одржан во хотелот...

http://www.lisica.mk/statija/17878

http://www.mtv.com.mk/mk/vesti/makedonija/27835/eksperti_za_lokalen_razvoj_od_kosovo_vo_poseta_na_nu_nacionalen_park_%E2%80%9Epelister%E2%80%9C.aspx#.TpIePL2fSLw.facebook

http://www.facebook.com/media/set/?set=o.192424540799032&type=2

http://predaplus.eu/mk/submit-an-article.html

http://predaplus.eu/mk/submit-an-article.html

http://www.plusinfo.mk/vest/15883/Prilepski-i-bitolski-stopanstvenici-na-biznis-sredba-vo-Prizren

http://www.lisica.mk/statija/17090