Марјан Степановски
Директор

E: marjan.stepanovski@predaplus.eu
Mobile: +389(0)71 364 101 Tel: +389 (0) 48 401 581

Програмски развој

Бобан Цветковиќ
Менаџер за креативни индустрии

E: boban.cvetkovic@predaplus.eu
GSM: + 389 (0) 70 217 838 Tel: +389 (0)48 401 581
Marija Dimitrovska
Проектна менаџерка
E: marija.dimitrovska@predaplus.eu
GSM: +389(0)76 719 418 Tel: +389 (0) 48 401581

Операции

Aleksandra Srbinoska
Координатор
aleksandra.srbinoska@predaplus.eu
GSM: +389 (0) 48 401 581
Nevenka Bazerko Garalovska
Администратор

GSM: +389(0)71 353 783 Tel: +389 (0) 48 401581

Goce Kostoski
Финансиски менаџер
E: goce.kostoski@predaplus.eu
GSM: +389(0)48 401 581