Фондацијата за одржлив економски развој ПРЕДА Плус за реализација на проектот ,,Градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Република Македонија” (Project Enable), има намера да склучи договори за услуги за:

  1. Создавање и одржување на план за односи со јавноста и комуникации
  1. Развој на веб-страница и одржување на веб-порталот

во Прилеп, Република Македонија со финансиска помош од Националната програма на Европската унија за помош при транзиција и институционална надградба 2011 Инструментот за претпристапна помош (ИПА) со грант од 135.221,79 евра.

Доколку сте заинтересирани за добивање на детали или копии од тендерска документација преку e-mail, пишете на: info@predaplus.eu и специфицирајте наслов на договор.

Share with your friends:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *