На 26 април 2016 година, ПРЕДА Плус Фондацијата и партнерската организација Здружението на студенти и младинци со хендикеп одржаа настан за промоција на нивниот заеднички проект ,,Градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Република Македонија” (Project Enable). Повеќе од педесет лица присуствуваа на настанот, претставници на локалната власт, организациите на граѓанското општество и лица со посебни потреби, кои се крајни корисници на проектот. Медиумското покривање на настанот може да се погледне на следниот линк.

Share with your friends:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *