Наслов Градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Република Македонија (Project Enable)

 

Водечка организација ПРЕДА Плус

 

Партнерска организација Здружение на студенти и младинци со хендикеп – Скопје

 

Место Македонија

 

Датум 21/11/2015-21/05/2017

 

Краток опис Овој проект ќе користи различни стратегии за да се подигне свеста кај јавноста и кај институциите со пречките со кои се соочуваат лицата со посебни потреби во остварување на нивните човекови права и целосно учество во македонското општество. Јавни настани, вклучително и национална конференција, серија на дискусии на тркалезни маси, истражување и создавање на регионални центри за информации, се дел од активностите кои ќе послужат за промоција на јавните политики и ќе овозможат подобар пристап на лицата со посебни потреби до вработување и образовни можности.

 

Проектот е финансиран со грант од Националната програма на Европската унија за помош при транзиција и институционална надградба 2011 Инструмент за претпристапна помош (ИПА).

Публикации N/A

 

Share with your friends:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *